ไฮไลท์ข่าวบันเทิงเกาหลี

http://korea.tlcthai.com/w-%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5/

W – Two Worlds – ซีรีย์เกาหลี

http://korea.tlcthai.com/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b9-jung-il-woo-%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c/

จองอิลอู (Jung Il Woo) ถอดเสื้อโชว์หุ่นล่ำในละครเรื่อง ‘Cinderella and Four Knights’

http://korea.tlcthai.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3-scarlet-heart-goryeo-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7/

ละคร “Scarlet Heart: Goryeo” เผยภาพนิ่งตัวละครของไอยู(IU) หลังจากข้ามเวลา

http://korea.tlcthai.com/jealousy-incarnate-%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5/

Jealousy Incarnate – ซีรีย์เกาหลี