Triangle สามบุรุษเลือดต่างสี
Triangle สามบุรุษเลือดต่างสี
แจงดองซู, แจงดองชุลและแจงดองวู 3 พี่น้องที่ได้แยกออกจากกันในวัยเด็กหลังจากที่พ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุ