ลีเฮียวริ กับแฟชั่นชุดว่ายน้ำสุดเช็กซี่ ในนิตยสาร Cosmopolitan