ยุนโฮ (Yunho) แห่ง TVXQ, ควอนซังอู (Kwon Sang Woo), ซูแอ (Soo Ae) ฯลฯ