วัฒนธรรมของคนเกาหลี

วัฒนธรรมของคนเกาหลี

วัฒนธรรมคนเกาหลี

วัฒนธรรมคนเกาหลี

 

ชาวเกาหลีใต้ได้สร้างวัฒนธรรมที่โดดเด่นผ่านช่วงประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมหลายๆอย่าง

เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของหลากหลายศาสนาซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเกาหลีมาจวบจนปัจจุบันนี้

การทักทาย

Korean DO (คนเกาหลีทำ)

การกล่าวคำทักทาย และคำขอบคุณต้องก้มหัวคำนับเสมอการโค้งต่ำระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความ

อาวุโสของอีกฝ่าย

Korean DON’ T (คนเกาหลีไม่ทำ)

ทักทายด้วยการโอบกอดในที่สาธารณะ นอกเสียจากเพื่อการร่ำลา

 

การเรียกผู้อื่น

Korean DO (คนเกาหลีทำ)

? การเรียกคนที่ไม่รู้จักกัน หรือไม่รู้จักชื่อบางคนจะใช้คำพูดที่เป็นการเกริ่นนำขึ้นมาก่อนไม่ได้มีคำ

เรียกบุคคลนั้นตายตัว (เช่น ขอโทษนะคะ,ไม่ทราบว่า) แต่บางคนจะมีคำสรรพนามที่สามารถ

ใช้เรียกได้เลย (เช่น คุณลุง, คุณป้า)?
???
? การเรียกคนที่มีอายุมากกว่า จะไม่เรียกชื่อเขา แต่จะใช้สรรพนามให้
?เหมาะสมกับเขาคนนั้น (ซึ่ง

แบ่งตามเพศและสถานภาพ) แต่ถ้าเรียกคนที่มีอายุน้อยกว่า หรือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน สามารถเรียก

ชื่อได้ หรืออาจใช้สรรพนามแทนก็ได้เช่นกัน
???
?? เรียกชื่อจริงเฉพาะกับเพื่อนสนิท หรือคนในครอบครัวเท่านั้น?
???
? การเรียกผู้อาวุโสในสำนักงาน อาจเติมคำว่า ?นิม ? ต่อท้ายตำแหน่ง

หน้าที่การงานของบุคคลนั้นหรือเติมคำว่า ?ชี ? ต่อท้ายชื่อเต็มของเพื่อนร่วมงาน เพื่อความสุภาพ

มากขึ้น

Korean DON?T (คนเกาหลี ไม่ทำ)

? เรียกคนที่ไม่รู้จักกัน หรือไม่รู้จักชื่อ ว่า ?นอ ? ที่แปลว่า You ในภาษาอังกฤษเพราะเป็นคำที่ใช้

เรียกกันเฉพาะในหมู่เพื่อนหรือคนสนิทเท่านั้น
???
? เรียกผู้อาวุโสกว่าด้วยชื่อจริง หรือ นอ???
???
? เรียกชื่อจริงของบุคคลผู้ที่เราไม่ได้รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่นเพื่อนร่วมงาน,
?หัวหน้า ฯลฯ

การรับประทานอาหาร

Korean DO

? ใช้ตะเกียบโลหะกับช้อนยาวโดยใช้ช้อนรับประทานข้าวซุป และสตูว์ และใช้ตะเกียบกับเครื่อง

เคียงแบบอาหารแห้ง?
???
? เคี้ยวอาหารเสียงดังๆ เพื่อแสดงความอร่อย (คล้ายวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น)??
???
? วางช้อนและตะเกียบลงบนโต๊ะเมื่อทานเสร็จแล้ว
???
? น้อมรับคำชมเกี่ยวกับรสชาติอาหารและบริการ
???
? ผู้น้อยต้องรอให้ผู้อาวุโสที่สุดเป็นฝ่ายบอกเริ่มการรับประทานอาหารเสมอ

?เมื่อมีคนรินเครื่องดื่มให้ก็ควรรินกลับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

???
? ผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดต้องเป็นคนรินเครื่องดื่มให้ผู้อาวุโส กว่าเสมอและต้องรินด้วยสองมือ

Korean DON?T

? ใช้ช้อนและตะเกียบพร้อมกัน
???
? ปักตะเกียบไว้ในชามข้าว เพราะถือว่าเป็นการเซ่นไหว้คนตาย?

? ยกจานหรือชามขึ้นมาขณะรับประทานอาหาร?

? การพูดคุยระหว่างมื้ออาหารที่มากเกินไป?

? แชร์ค่าอาหาร (ยกเว้นในกรณีพิเศษ)?

? การสั่งน้ำมูกในโต๊ะอาหาร?

??ลุกจากโต๊ะอาหารก่อนที่ผู้อาวุโสที่สุดจะรับประทานเสร็จ?

? รินเครื่องดื่มให้ผู้อื่นขณะที่เครื่องดื่มในแก้วยังไม่หมด?

*****
ครอบครัวเกาหลีนิยมรับประทานข้าว ซุปและเครื่องเคียงอีกสามสี่อย่างรวมทั้งกิมจิมีการจัดเรียงจาก

ซ้ายไปขวาของผู้รับประทาน ดังนี้ ข้าว ซุป ช้อน และตะเกียบส่วนสตูและเครื่องเคียงอื่นๆ จะวาง

กลางโต๊ะ รับประทานกับผู้อื่น ชาวเกาหลีเชื่อว่าการรับประทานอาหารร่วมจานกันจะเป็นการกระชับ

ความสัมพันธ์ แต่หากต้องการจานชามส่วนตัวก็สามารถขอได้และทุกวันนี้ร้านอาหารเกาหลีก็จะ

จัดชุดจานเฉพาะบุคคลให้

การแสดงออก

Korean DO

? การจับมือทักทายกันอย่างสุภาพ
???
? โอบกอดในที่สาธารณะะทำเฉพาะกรณีเพื่อการร่ำลา
???
? แสดงออกอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
???
? ชาวเกาหลีจะแสดงแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวังรอบ
คอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเกิดการ

เข้าใจหรือตีความหมายผิด?

Korean DON?T??

??การแสดงความรักระหว่างเพศในที่สาธารณะ (เช่น กอด, จูบ)?
???
? ถูกเนื้อต้องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณศีรษะ?นอกจากจะ
แสดงความเอ็นดูต่อเด็กเล็กๆ เท่านั้น?
???
? คุยโวโอ้อวดความสามารถของตนเอง?
???
? แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
???
? ทิ้งขยะบนท้องถนนเพราะค่าปรับแพง

?
การใช้มือ

Korean DO

? สิ่งของจากผู้ใหญ่ ด้วยสองมือ
???
? มอบสิ่งของให้ผู้ใหญ่ ด้วยสองมือ

Korean DON?T

?? รับสิ่งของจากผู้ใหญ่ ด้วยมือเดียว?
???
? มอบสิ่งของให้ผู้ใหญ่ ด้วยมือเดียว?

?

การไปเยี่ยมบ้านผู้อื่น

Korean DO

? ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน เนื่องจากตามประเพณีดั้งเดิมคนเกาหลีนั่งรับประทานอาหาร และนอน

บนพื้น

? สวมถุงเท้า หรือถุงน่อง?

Korean DON?T

? ใส่รองเท้าเข้าบ้าน
???
? เดินหรือนั่งเท้าเปล่าต่อหน้าผู้ใหญ่ หรือผู้อาวุโส

 

การปฏิเสธ

Korean DO

 

ใช้วิธีการพูดแบบอ้อมๆ (พูดอ้อมค้อม)

 

?

Korean DON?T

ใช้วิธีการพูดแบบตรงไปตรงมา

อื่นๆ

Korean DO

? ในเกาหลี การให้ทิป ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เพราะตามโรงแรม และร้านอาหารจะบวกค่าบริการ

(Service Charge) ไว้แล้ว 5 ? 10% ของค่าอาหาร หรือห้องพัก?
???
? ค่าเลี้ยงสุนัขที่เกาหลีใต้ค่อนข้างแพง ถ้าหากจูงสุนัขไปเดินเล่นตาม
ถนน แล้วสุนัขอึเราต้องทำการ

เก็บทำความสะอาด มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับ
???
? ตามร้านมินิมาร์ทที่เกาหลีใต้ เวลาซื้อของ เขาจะไม่ใส่ถุงให้ ทั้งนี้เพื่อ
รณรงค์ลดการใช้ถุง

พลาสติก หากต้องการถุง เขาจะคิดเงินเพิ่ม 100 วอน แต่ก็มีบางร้านที่ให้ถุงโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
???
? ประเทศเกาหลีใต้ มีระบบตรวจจับคนที่ขับรถผิดกฎจราจร ซึ่งทางตำรวจ
จะส่งหลักฐานมาถึงบ้าน

เพื่อแจ้งเรื่อง ความเร็ว, เวลา, ทะเบียนรถยนต์ และผู้ทำผิดกฎจราจรต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพักเอง
???
? ผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้ว จะไม่เปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามี แต่จะยังคง
ใช้นามสกุลของตนตาม

เดิม ส่วนบุตรธิดา จะใช้ชื่อสกุลของบิดา

???
? ชาวเกาหลี มีความคิดที่ว่าการถามคำถามอย่าง ?คุณอายุเท่าไร ??? ?คุณแต่งงานแล้วหรือยัง ??

หรือ ?ทำไมคุณถึงมาที่เกาหลี ?? จะช่วยให้เกิดความใกล้ชิดและมิตรภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงไม่

แปลก หากชาวเกาหลีจะถามอายุของเรา เพราะเขาจะได้รู้ว่าควรจะใช้คำพูด ในการคุยกับเราอย่าง

ไร

?

?

?

?

 

?????
?
About Korea (เกี่ยวกับเกาหลี)
- 2009-12-17 11:03:50 โพสต์โดย : admin คนดู 52,613 คน