เกาหลีแฉไอดอลวัยใสถูกเอาเปรียบสารพัด: บังคับแต่งโป๊, ขาดเรียนประจำ

หน่วยงานจากทางการเกาหลีใต้ ได้เปิดเผยข้อมูลชวนช็อกของวงการบันเทิงในประเทศออกมาอีกครั้ง และคราวนี้มุ่งประเด็นไปที่ศิลปินวัยรุ่นที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงศิลปินอายุน้อยกว่า 19 ปี ที่ยังคงอยู่ในวัยเรียน โดยผลการสำรวรจระบุว่า เด็กวัยรุ่นเหล่านี้ต้องเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการคุกคามทางเพศ, เอาเปรียบในทางกฎหมายแรงงาน และละเมิดต่อสิทธิในการรับการศึกษา – Allkpop รายงาน

โดยแหล่งข่าวได้เปิดเผยรายงานจาก ศูนย์วิเคราะห์และประเมินข้อมูลเพื่อนโยบายสตรี และครอบครัว ที่มีการศึกษาในหัวข้อที่ว่า “บทวิเคราะห์การป้องการถูกล่วงละเมิดทางเพศ, สิทธิแรงงาน และสิทธิทางการศึกษา ของเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” และได้ผลอันน่าตกใจหลายประการ เกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อถูกคุกคามทางเพศ ระหว่างการทำงานของศิลปินวัยใสทั้งหลายดังต่อไปนี้

10% ของไอดอลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เคยถูกร้องขอให้ที่เปิดเผยเนื้อตัวในบางจุดของร่างกาย
60% ของไอดอลที่ยังอยู่ในวัยเรียน เคยถูกร้องขอให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เปิดเผย
10.2% ของไอดอลที่มีอายุน้อยกว่า 19 ปี ยินยอมที่จะทำตามคำสั่งให้ โชว์ขา, หน้าอก หรือบั้นท้าย ระหว่างกิจกรรมการแสดง
14.6% ของไอดอลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เข้ารับการทำศัลยกรรม

นอกจากนั้นยังมีการสำรวจถึงสิทธิของศิลปินเยาวชนเหล่านี้ ภายใต้กฎหมายแรงงาน และสิทธิทางการศึกษา ที่ปรากฎว่าการทำงานและฝึกซ้อมอย่างหนัก ส่งผลโดยตรงต่อโดยตรงต่อเวลาเรียนของพวกเขาและเธอ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมองเห็นความสำคัญของการศึกษา ขณะที่ยังมีอีกบางส่วนที่คิดว่า การเรียนไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิต

36% ถูกละเมิดกฎหมายแรงงานเด็ก เพราะต้องทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
50% ยอมรับว่าถูกละเมิดสิทธิทางการศึกษา เพราะงานในวงการบันเทิงทำให้พวกเขา ไม่สามารถไปเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติ
26.9% ให้ข้อมูลว่าในเทอมแรกของการศึกษา พวกเขาสามารถไปเข้าเรียนได้เพียง 2 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น
65.9% ยืนยันว่าเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา และเข้าชั้นเรียนเป็นอย่างดี

รายงานยังชี้ว่าแม้ข้อมูลทำนองนี้จะถูกเผยออกมาเป็นระยะ แต่มันก็ยังสร้างความตกตะลึงมากอยู่ดี โดยเฉพาะการเป็นหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงความยากลำบาก ของเหล่านักร้องนักแสดง ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีช่วงอายุอยู่ในวัยรุ่น แต่ก็ต้องใช้ความอดทนมากมาย จึงจะประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้

โดยเจ้าหน้าของศูนย์วิเคราะห์ และประเมินผลฯ ยังวางแผนที่จะเก็บข้อมูลต่อไป เพื่อการวิเคราะห์ถึงปัญหา และนำไปถกเถียงกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวางนโยบาย และแนวทางแก้ไขต่อไป

Manager Online