เกาหลีใต้ประกาศ 13 ปีข้างหน้าทุกบ้านต้องมีหุ่นยนต์รับใช้

หุ่นยนต์

รัฐบาลเกาหลีใต้ ชาติไฮเทคอันดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย ประกาศจุดหมายว่า ภายในปีพ.ศ. 2563 หรืออีกเพียงแค่ 13ปีนับจากนี้ บ้านทุกหลัง-อาคารทุกแห่งในเกาหลีจะต้องมีจักรกลไร้ชีวิตที่เรียกว่า “หุ่นยนต์” คอยรับใช้มนุษย์อยู่อย่างน้อยที่สุด 1ตัว

เพื่อช่วยให้ความฝันดังกล่าวเป็นความจริงและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ ขณะนี้เกาหลีใต้จึงเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มต้นร่าง “กฎบัตรจริยธรรมหุ่นยนต์” (Robot Ethics Charter) มุ่งหมายให้มนุษย์กับหุ่นยนต์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ!

จริยธรรม”หุ่นยนต์”

เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ โดยกระทรวงพานิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน มีกำหนดการออกกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าไฮเทคที่สุดในโลกนั่นคือ ร่าง “กฎบัตรจริยธรรมหุ่นยนต์”

มีเนื้อหากำหนดให้ผู้ผลิต รวมถึงผู้ใช้งานหุ่นยนต์ ปฏิบัติต่อหุ่นยนต์อย่างถูกต้องเหมาะสม ยกตัวอย่าง เช่น ห้ามนำหุ่นยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย ห้ามนำข้อมูลจากการบันทึกของหุ่นยนต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ต้องจัดทำทะเบียนหุ่นยนต์ เหมือนกับการทำบัตรประชาชน? และระบุลักษณะของหุ่นยนต์ตามรูปแบบการใช้งานอย่างชัดเจน

ห้ามทำร้ายมนุษย์

เนื้อหาของ “กฎบัตรจริยธรรมหุ่นยนต์” นอกจากจะควบคุมไม่ให้มนุษย์นำจักรกลล้ำยุคไปใช้ในทางที่ผิดแล้ว ก็ยังบังคับให้ฝ่ายผู้ผลิตและผู้พัฒนาต้องป้อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ทำอันตรายต่อมนุษย์ ลงไปในสมองกลของหุ่นยนต์รุ่นต่างๆ ด้วย

โดยคณะกรรมการผู้รับหน้าที่ร่างกฎบัตรฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหุ่นยนต์

2. นักอนาคตศาสตร์

3. นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เชิญคณะกรรมการกลุ่มนี้ร่างกฎบัตรฯ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 เพื่อเตรียมประกาศใช้ในเดือนเมษายนปีนี้
“เป็นที่แน่ชัดว่า หุ่นยนต์จะต้องเข้ามาทำหน้าที่คอยบริการ ดูแลรับใช้ และเป็นเพื่อนกับพลเมืองเกาหลีในอนาคต “รัฐบาลจึงมีนโยบายเขียนกฎบัตรเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงบทบาทของหุ่นยนต์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมนุษย์มากขึ้น อีกทั้งมันยังจะมีปัญญาประดิษฐ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย

กระทรวงพานิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงานเกาหลีใต้ ระบุในแถลงการณ์

กฎ”ไอแซค อาสิมอฟ”

“ปาร์ก เฮ ยัง” นักวิจัยและหนึ่งในคณะกรรมการร่างกฎบัตรฯ ออกตัวเตือนไว้ก่อน ว่า ถึงจะมีการบังคับใช้กฎบัตรขึ้นมาจริงๆ แต่ใช่ว่า ทั้งหุ่นยนต์และมนุษย์จะรับรู้และปฏิบัติตามได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ ปาร์ก ระบุว่า มีแนวโน้มว่าในอนาคต หุ่นยนต์แอนดรอยด์ที่ผลิตออกมาสู่ตลาดจะยิ่งมีหน้าตาสวยงามใกล้เคียงมนุษย์ยิ่งขึ้น ถ้าคนเกิดไปหมกหมุ่น หลงใหล ดูแลหุ่นยนต์สาวเหล่านี้เสมือนกับเป็นภรรยาของตัวเอง ก็ไม่มีทางที่กฎบัตรจะเข้าไปควบคุมได้

ปรากฎการณ์คล้ายคลึงกันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วกับคนบางกลุ่มที่เสพติดเทคโนโลยี “อินเตอร์เน็ต” จนถอนตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม กฎบัตรก็จำเป็นต้องร่างกันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สำหรับเนื้อหาบางส่วนนั้นอ้างอิงจาก “กฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์” (Three Laws of Robots)

ซึ่งเขียนขึ้นมาโดย “ดร.ไอแซค อาสิมอฟ” ศาสตราจารย์ด้านชีวเคมีและนักแต่งนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดัง นั่นคือ

1. หุ่นยนต์มิอาจกระทำการอันตรายต่อมนุษย์ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์ตกอยู่ในอันตราย

2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ เว้นแต่คำสั่งนั้นขัดแย้งกับกฎข้อที่หนึ่ง

3. หุ่นยนต์ปกป้องตนเองได้ ตราบใดที่การปกป้องตนเองไม่ขัดแย้งกับกฎข้อที่หนึ่งหรือสอง

ถึงที่สุด หุ่นยนต์ก็เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือใช้ทำลายล้างกันเองก็ย่อมได้ ขึ้นอยู่กับจิตใจคนเราเท่านั้น!

ที่มา?: ข่าวสด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tags :
Korea, Technology of korea (เทคโนโลยีจากเกาหลี)
- 2009-12-25 3:22:45 โพสต์โดย : admin คนดู 1,956 คน