แฟชั่นไปทะเล ในนิตยสาร ceci

cecilet010510

cecilet020510

cecilet030510

cecilet050510

cecilet060510

cecilet070510

ที่มา : CeCi