โจควอน (Jo Kwon) และจู (Joo) เผยภาพจากงานแต่งงานของซอนเย (Sun Ye)