” 5 เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีที่คุณอาจไม่รู้ “?
1. ชื่อประเทศ Korea? มาจากชื่อโสม
???????
โสมเกาหลีได้ชื่อว่าคุณภาพดีที่สุด มีชื่อเรียกเฉพาะว่า โสมกอริโย (Goryeoginseng)

ตั้งตามชื่อราชวงศ์กอริโย (ค.ศ.918-1392) ก่อนจะกลายมาเป็นชื่อประเทศเกาหลี

มีชื่อเต็มยศว่า Republic of Korea หรือ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

2. ความหมายของธงชาติเกาหลี
???????
วงกลมที่อยู่กลางธงชาติเรียกว่า “หยิน” (สีน้ำเงิน) – “หยาง” (สีแดง) เป็นสัญลักษณ์

แห่งพลังของจักรวาล สื่อถึงความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน กลุ่มเส้นขีดที่มุม

ทั้งสี่ของธงชาติมีความหมายแตกต่างกัน กลุ่มเส้นขีดที่มุมล่างขวาแทนโลก

มุมซ้ายบนแทนสวรรค์ มุมขวาแทนน้ำ และมุมล่างซ้ายแทนไฟ สื่อถึงความแตกต่าง

และความสมดุล ส่วนพื้นขาวนั้นแสดงถึงความบริสุทธิ์และจิตใจที่รักสงบของชาวเกาหลี

3. สัญลักษณ์กิมจิแท้จากเกาหลี
???????
กิมจิเป็นอาหารเกาหลีที่เรารู้จักกันดี และในบ้านเราสามารถหาซื้อกิมจิสำเร็จรูปได้

ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ถ้าเป็นกิมจิแท้จากเกาหลี ต้องสังเกตตัวสัญลักษณ์นี้

สร้างขึ้นโดยองค์กรการค้าเกษตรกรรมและการประมงประเทศเกาหลี เมื่อเดือน

มิ.ย.2543 จะพบสัญลักษณ์นี้เฉพาะกิมจิที่ผลิตและใช้วัตถุดิบในประเทศเกาหลีเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิมจิจากเกาหลีและให้ผู้บริโภคแยกได้ชัดเจนระหว่างกิมจิเกาหลีและกิมจิญี่ปุ่น

4. เกาหลีประเทศแรกที่มีการพิมพ์
???????
ชาวเกาหลีประดิษฐ์แม่พิมพ์ไม้ได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ตัวพิมพ์โลหะชิ้นแรกของโลกก็ประดิษฐ์

ขึ้นโดยชาวเกาหลี และในศตวรรษที่ 13 ในสมัยราชวงศ์กอริโย ได้พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับ

เกาหลีขึ้นด้วยแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์ไม้นี้เป็นแม่พิมพ์ไม้พระคัมภีร์เก่าแก่ที่สุดในโลก ได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 หรือ พ.ศ.2538

5.ภาษาจีนอ่านยากทำให้เกิดภาษาเกาหลี
???????
ประเทศเกาหลีประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 5 โดยพระเจ้าเซจงมหาราช แต่อ่าน

เขียนค่อนข้างยาก ทำให้ชาวเกาหลีอ่านหรือเขียนหนังสือได้น้อย พระเจ้าเซจงมหาราชจึง

ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใหม่ มีพยัญชนะ 14 ตัว และสระ 10 ตัว ประกอบขึ้นเป็นคำที่อ่านและ

เข้าใจได้ง่ายตัวอักษรชุดนี้ทำให้ชาวเกาหลีรู้หนังสือมากขึ้น และได้ชื่อว่าเป็นชนชาติหนึ่ง

ที่รักการอ่านยิ่งในปัจจุบัน

?

เครดิตข้อมูลและรูปภาพสวย ๆ จาก? www.tttonline.net

About Korea (เกี่ยวกับเกาหลี)
- 2010-01-21 7:49:22 โพสต์โดย : admin คนดู 3,046 คน