About Korea-พระราชวังเกาหลีและสถานที่โดยรอบ

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) และสถานที่โดยรอบ

พระราชวังเคียงบกกุง

About Korea-พระราชวังเคียงบกกุง

??????????? พระราชวังเคียงบกกุง(Gyeongbokgung Palace)ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า นีคือพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้เอง นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่นๆ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลี รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีในอดีต พระราชวังเคียงบกกุง – สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 เพื่อเป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน อันเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ในจำนวนพระราชวังทั้ง 5 ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์นี้ พระราชวังเคียงบกกุงแห่งนี้ ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งคึนจองจอน (Geunjeongjeon) หรือศาลาเคียงฮวยรู (Gyeonghoeru)

เคียงฮวยรู

about Korea - ศาลาเคียงฮวยรู

ซึ่งตั้งอยู่กลางสระรูปดอกบัว หรือศาลายางวอนจอง (Hyangwonjeong) หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หลายอาคาร ล้วนแล้วแต่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมไปด้วย ทัศนียภาพเขียวขจีของสวนอันน่าอภิรมย์

ประตูจอนชุนมุน (Geonchunmun Gate) เป็นประตูด้านตะวันออกของพระราชวังเคียงบกกุง จะเปิดออกสู่ถนนซัมจองดองกิล (Samcheongdonggil) ที่มีร้านขายชุดประจำชาติเกาหลี (เรียกว่า ฮันบก) และหอแสดงศิลปะหลายแห่ง ทางด้านเหนือสุดของถนนซัมจองดองกิล ซึ่งยาว 1 กม. นั้นจะมีถนนซองวาแดกิล (Cheongwadaegil) ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านมาบรรจบกันกลางถนน และสวนหย่อมตกแต่งงดงามอยู่ข้างทางหลายแห่ง เป็นถนนที่น่าเดินเที่ยวผ่อนคลายอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อไปถึงปลายสุดถนน จะเห็นสวนโรสออฟแชรอน (Rose of Sharon Garden) และหอประชุมชุมชนเฮียวจาดอง (Hyoja-dong Community Hall) ซึ่งเป็นที่แสดงของกำนัลต่างๆ ที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆ ของเกาหลีได้รับมา พร้อมประวัติโดยละเอียดของกรุงโซล

ถนนซัมจองดองกิล (Samcheongdonggil) – ตลอดเส้นทางของถนนสายนี้ จะมีหอแสดงผลงานทางศิลปะเช่น ฮุนได (Galley Hyundai) พิพิธภัณฑ์ศิลปะคึมโฮ (Kumho Museum of Art) ศูนย์ศิลปะอาร์ตซอนเจ (Artsonje Center) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีวัดเบิมเนียมซา (Beomnyeonsa) พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายพื้นบ้านเกาหลี (Korean Traditional Folk Dress Museum) ศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส (French Cultural Center) ห้องสมุดจองด๊อก (Jeongdok Library) ร้านกาแฟร้านอาหารและร้านช่างฝีมือต่างๆ

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี (National Museum of Korea) – สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1908 ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีการแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของเกาหลีถึง 120,000 ชิ้น และนอกจากนี้ยังแสดงผลงานของประเทศใกล้เคียงอีกด้วย เช่น จากจีน ญี่ปุ่น เอเชียกลาง โดยอาคารเดิมนั้น ได้ถูกรื้อถอนไปเมื่อปี ค.ศ. 1996 และมีการสร้างอาคารปัจจุบันขึ้นเป็นการชั่วคราว ภายในพระราชวังเคียงบกกุง ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะกว่า 5,400 ชิ้นในหอแสดง 18 แห่ง ซึ่งอาคารใหม่กำลังก่อสร้างขึ้นในสวนยงซานแฟมิลี่ และจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2003

ชองวาแด-บ้านสีฟ้า

About Korea - ชองวาแด-บ้านสีฟ้า

ชองวาแด หรือบ้านสีฟ้า (Cheong Wa Dae) – นี่คือทำเนียบของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี คุณสามารถติดต่อเพื่อจัดไกด์ให้นำคุณเที่ยวชมได้เป็นการส่วนตัวได้ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึง 15:00 น. วันศุกร์และวันเสาร์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม กันยายน และเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังสามารถจัดนำเที่ยวเป็นกลุ่มได้ถึง 30 คน

พระราชวังถ็อกซูกุง

About Koreaพระราชวังถ็อกซูกุง

พระราชวังถ็อกซูกุง(Deoksugung Palace) ตรงข้ามกับหอประชุม ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน พระราชวังแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเจ้าชายวอลซาน แต่ในยุคสมัยของกษัตริย์องค์ต่อมาได้ใช้เป็นพระราชวังหลัก โดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่อมาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919

กษัตริย์ซุนจอง ซึ่งเป็นโอรสและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายได้พระราชทานชื่อพระราชวังนี้ว่า ถ็อกซูกุง (ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง) ด้วยความหวังว่าพระราชบิดาจะทรงพระชนม์ยืนยาวที่นี่

หากเลี้ยวออกไปทางใต้ของพระราชวังจากถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ นี้ เราจะพบโบสท์ของเมโทดิสต์ชื่อ ชุนดอง (Chung Dong First Methodist Church) และฝั่งตรงข้ามก็คือโรงละครชองดง (Chongdong Theater) ซึ่งมีการแสดงตลอดปี ใกล้พระราชวังจะพบจุดที่คนนิยมไปชมกันมาก นั่นคือ พระราชวังเคียงฮุยกุง (Gyeonghuuigung Palace)

About Korea- พระราชวังเคียงฮุยกุง

About Korea- พระราชวังเคียงฮุยกุง

พระราชวังนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1617 โดยเป็นหนึ่งในพระราชวังทั้ง 5 ของราชวงศ์โชซอน และถือว่าเป็นพระราชวังที่แยกออกมาจนถึงยุคที่ญี่ปุ่นทำลายอาคารต่างๆ ของราชวังเมื่อครอบครองเกาหลี ในยุคนี้รอบบริเวณราชวังได้ทำเป็นสวนชื่อสวนเคียงฮุยกุง พระราชวังแห่งนี้ได้รับการบูรณะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์รวมทั้งประตูใหญ่และพระที่นั่งหลักเป็นต้นหอศิลป์โชซอนอิลโบ (Chosun Iibo Gallery) โบสถ์แองกลิกันเก่าแก่ (Anglican Cathedral) ที่ตั้งหน่วยทหารเดิมชาวรัสเซีย (Former Russian Legation) พิพิธภัณฑ์การเกษตร (Agricultural Museum) โรงละครนันทา (Nanta Theatre) และอื่นๆ อีกมากเมื่อเดินมาสู่ประตูซุงเนมุน (Sungnyemun Gate) ซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่า นัมแดมุน (Namdaemun) หรือประตูทางใต้ตลาดนัมแดมุน (Numdaemun Market)
About Korea - ประตูซุงเนมุน

About Korea - ประตูซุงเนมุน

เพียงเดินเท้าไม่กี่นาทีจากประตูนัมแดมุนอันเก่าแก่ของกรุงโซล (ซุงเนมุนหรือประตูใต้) เราก็จะพบกับตลาดกลางแจ้งนัมแดมุน ตลาดแห่งนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองและโรงแรมใหญ่ๆ และเป็นที่จำหน่ายสินค้าที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ประวัติของตลาดนี้มีความเก่าแก่ นับย้อนกลับไปถึงราชวงศ์โชซอนเลยทีเดียว และจากสมัยนั้นมาจนปัจจุบันนี้ ตลาดแห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์การค้าระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทตลาดนัมแดมุนเป็นศูนย์การค้าส่งและ เราจะสามารถหาสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่นเสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหาร ดอกไม้ เครื่องมือ ผมปลอม (นิยมในเกาหลี) เครื่องแก้ว เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ เครื่องกีฬา กระเป๋า วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน เป็นต้น เรียกว่า ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยังเรือรบ คุณก็หาได้จากที่นี่ตลาดนัมแดมุนนี้ มีชื่อเสียงมานานในความเป็นตลาดกลางแจ้ง แต่สภาพของมันกำลังถูกเปลี่ยนไปด้วยการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งสมัยใหม

?

จากประตูใหญ่ถ็อกซูกุง เราจะมาถึงศูนย์กลางการค้าซัมซุง (Samsung Plaza) ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอศิลปะโรแด็ง และศูนย์การค้าต่างๆ ส่วนอีกด้านของประตูซุงเนมุน คือตลาดนัมแดมุน (Namdaemun Market) ซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายส่งและขายปลีกหลายร้อยร้าน ซึ่งเป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พิธีการเปลี่ยนเวรราชองค์รักษ์

พิธีเปลียนเวรองครักษ์

About Korea - พิธีเปลี่ยนเวรองครักษ์

ที่ประตูแดฮันมุน (Daehanmu Gate) จะมีการแสดงการเปลี่ยนเวรของราชองครักษ์ของราชวงศ์โชซอนวันละ 3 ครั้ง การแสดงนี้มีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่ 14:00 น. ถึง 15:30 น.
โรงละครชองดอง (Chongdong Theater) – เป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงละครแบบเก่า มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านทุกวันยกเว้นวันจันทร์ การแสดงหลักๆ คือระบำกลองพันซอรี ซันโจ ฮับจู (เป็นทำนองวงดนตรีเล่นจากเครื่องดนตรีของเกาหลี) ระบำดาบและระบำพัด และอื่นๆ
คุณสามารถถ่ายภาพกับนักแสดงซึ่งแต่งกายแบบพื้นเมือง การแสดงจะมีบทบรรยายภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ฉายบนจอใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าใจเรื่องของการแสดงมากขึ้น

หอศิลป์โรแด็ง(Rodin Gallery) – เป็นหอศิลป์ติดอันดับ 10 ของโลกและเป็นที่ 2 ของทวีปเอเชีย และแสดงผลงานของโอกุสต์ โรแด็งทั้งหมด หอศิลป์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของศูนย์การค้าซัมซุง (Sumsung Plaza)

?

?

About Korea-พระราชวังเกาหลีและสถานที่โดยรอบ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
About Korea (เกี่ยวกับเกาหลี)
- 2010-04-16 5:37:34 โพสต์โดย : admin คนดู 10,841 คน