“Produce X 101” เผย 15 ผู้เข้าแข่งขันชุดแรก

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 15 คนแรกได้รับการเปิดเผยสำหรับรายการ “Produce X 101”

Produce X 101

Produce X 101

พบกับผู้ฝึกอบรมด้านล่าง:

(อายุทั้งหมดใช้การคำนวณของเกาหลี)

พีค(Peak) (Chandelier Music)

 • อายุ: 19
 • ความสูง: 186 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 6 เดือน
พีค(Peak) (Chandelier Music)

พีค(Peak) (Chandelier Music)

พีค(Peak) (Chandelier Music)

พีค(Peak) (Chandelier Music)

Son Dong Pyo (DSP Media)

 • อายุ: 18
 • ความสูง: 166 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 1 ปี 5 เดือน
Son Dong Pyo (DSP Media)

Son Dong Pyo (DSP Media)

Son Dong Pyo (DSP Media)

Son Dong Pyo (DSP Media)

Lee Jun Hyuk (DSP Media)

 • อายุ: 20
 • ความสูง: 180 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 2ปี 3 เดือน
Lee Jun Hyuk (DSP Media)

Lee Jun Hyuk (DSP Media)

Lee Jun Hyuk (DSP Media)

Lee Jun Hyuk (DSP Media)

Lee Hwan (DSP Media)

 • อายุ: 21
 • ความสูง: 169 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 2 ปี 9 เดือน
Lee Hwan (DSP Media)

Lee Hwan (DSP Media)

Lee Hwan (DSP Media)

Lee Hwan (DSP Media)

Uehara Jun (JH1 Entertainment)

 • อายุ: 24
 • ความสูง: 176 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 2 ปี 3 เดือน
Uehara Jun (JH1 Entertainment)

Uehara Jun (JH1 Entertainment)

Uehara Jun (JH1 Entertainment)

Uehara Jun (JH1 Entertainment)

Lee You Gene (Individual Trainee)

 • อายุ: 16
 • ความสูง: 170 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 4 เดือน
Lee You Gene (Individual Trainee)

Lee You Gene (Individual Trainee)

Lee You Gene (Individual Trainee)

Lee You Gene (Individual Trainee)

Lee Woo Jin (Maroo Entertainment)

 • อายุ: 17
 • ความสูง: 178 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 9 เดือน
Lee Woo Jin (Maroo Entertainment)

Lee Woo Jin (Maroo Entertainment)

Lee Woo Jin (Maroo Entertainment)

Lee Woo Jin (Maroo Entertainment)

 

Lee Jin Woo (Maroo Entertainment)

 • อายุ: 16
 • ความสูง: 172 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 5 เดือน
Lee Jin Woo (Maroo Entertainment)

Lee Jin Woo (Maroo Entertainment)

Lee Jin Woo (Maroo Entertainment)

Lee Jin Woo (Maroo Entertainment)

 

Lee Tae Seung (Maroo Entertainment)

 • อายุ: 17
 • ความสูง: 182 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 3 เดือนLee Tae Seung (Maroo Entertainment)

Lee Tae Seung (Maroo Entertainment)

Lee Tae Seung (Maroo Entertainment)

Lee Tae Seung (Maroo Entertainment)

Kang Min Hee (Starship Entertainment)

 • อายุ: 18
 • ความสูง: 182 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 1 ปี 9 เดือน
Kang Min Hee (Starship Entertainment)

Kang Min Hee (Starship Entertainment)

Kang Min Hee (Starship Entertainment)

Kang Min Hee (Starship Entertainment)

Koo Jung Mo (Starship Entertainment)

 • อายุ: 20
 • ความสูง: 181 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 1 ปี 2 เดือน
Koo Jung Mo (Starship Entertainment)

Koo Jung Mo (Starship Entertainment)

Koo Jung Mo (Starship Entertainment)

Koo Jung Mo (Starship Entertainment)

Moon Hyun Bin (Starship Entertainment)

 • อายุ: 20
 • ความสูง: 175 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 2 ปี 7 เดือน
Moon Hyun Bin (Starship Entertainment)

Moon Hyun Bin (Starship Entertainment)

Moon Hyun Bin (Starship Entertainment)

Moon Hyun Bin (Starship Entertainment)

 

Song Hyeong Jun (Starship Entertainment)

 • อายุ: 18
 • ความสูง: 174 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 1 ปี 3 เดือน
Song Hyeong Jun (Starship Entertainment)

Song Hyeong Jun (Starship Entertainment)

Song Hyeong Jun (Starship Entertainment)

Song Hyeong Jun (Starship Entertainment)

Ham Won Jin (Starship Entertainment)

 • อายุ: 19
 • ความสูง: 174 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 2 ปี 6 เดือน
Ham Won Jin (Starship Entertainment)

Ham Won Jin (Starship Entertainment)

Ham Won Jin (Starship Entertainment)

Ham Won Jin (Starship Entertainment)

Won Hyun Sik (Happyface Entertainment)

 • อายุ: 23
 • ความสูง: 173 cm
 • ช่วงเวลาในการฝึก: 2 ปี 9 เดือน
Won Hyun Sik (Happyface Entertainment)

Won Hyun Sik (Happyface Entertainment)

Won Hyun Sik (Happyface Entertainment)

Won Hyun Sik (Happyface Entertainment)

ที่มา soompi เรียบเรียงโดย korea.tlcthai.com – นำไปใช้กรุณาให้เครดิตด้วย

ข่าวบันเทิงเกาหลีข่าวดาราเกาหลีซีรีย์เกาหลีนักร้องเกาหลี, เรื่องย่อซีรีย์เกาหลี, ข่าวบันเทิงเกาหลี 2019