EXO และ CL เข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนการพิธีปิดโอลิมปิกพยองชาง

EXO และ CL เข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนการพิธีปิดโอลิมปิกพยองชาง

อ่าน 1,088 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

‘A Gentleman’s Dignity’ อาจยกเลิกฉายเพื่อหลีกทางให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

‘A Gentleman’s Dignity’ อาจยกเลิกฉายเพื่อหลีกทางให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

อ่าน 2,115 คน

tag : , , , , , , , , , , ,