Dispatch รายงานข่าวจีดรากอน(G-Dragon) วง BIGBANG และอีจูยอน(Lee Joo Yeon) เดทกัน

Dispatch รายงานข่าวจีดรากอน(G-Dragon) วง BIGBANG และอีจูยอน(Lee Joo Yeon) เดทกัน

อ่าน 2,103 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

จีดรากอน(G-Dragon) วง BIGBANG และอีจูยอน(Lee Joo Yeon) ปฏิเสธข่าวลือการเดทอีกครั้ง

จีดรากอน(G-Dragon) วง BIGBANG และอีจูยอน(Lee Joo Yeon) ปฏิเสธข่าวลือการเดทอีกครั้ง

อ่าน 2,370 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

จีดรากอน(G-Dragon) และจูยอน(Jooyeon) ปฏิเสธชัดเจนสำหรับข่าวลือเรื่องเดท

จีดรากอน(G-Dragon) และจูยอน(Jooyeon) ปฏิเสธชัดเจนสำหรับข่าวลือเรื่องเดท

อ่าน 2,262 คน

tag : , , , , , , , , , , ,

YG ไม่ได้ปฏิเสธว่าจีดรากอน(G-Dragon) เดทกับจูยอน(Jooyeon)

YG ไม่ได้ปฏิเสธว่าจีดรากอน(G-Dragon) เดทกับจูยอน(Jooyeon)

อ่าน 1,711 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,