To. Jenny – ซีรีย์เกาหลี

To. Jenny – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 2,507 คน

tag : , , , , , , , , , ,

คิมซังชอล(Kim Sung Cheol) และจองแชยอน(Jung Chaeyeon) มีความสุขในทีเซอร์ใหม่ของ “to. Jenny”

คิมซังชอล(Kim Sung Cheol) และจองแชยอน(Jung Chaeyeon) มีความสุขในทีเซอร์ใหม่ของ “to. Jenny”

อ่าน 757 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายละเอียดของจางแชยอน(Jung Chaeyeon) วง DIA ในบทนำจากละครเรื่อง “To. Jenny”

รายละเอียดของจางแชยอน(Jung Chaeyeon) วง DIA ในบทนำจากละครเรื่อง “To. Jenny”

อ่าน 579 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,