เอริค(Eric) วง Shinhwa และโกวอนฮี(Go Won Hee) พบกันครั้งแรกที่น่าสนใจใน “Eccentric! Chef Moon”

เอริค(Eric) วง Shinhwa และโกวอนฮี(Go Won Hee) พบกันครั้งแรกที่น่าสนใจใน “Eccentric! Chef Moon”

อ่าน 799 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โกวอนฮี(Go Won Hee) จากนักออกแบบดังกลายเป็นวางเปล่า หลังจากสูญเสียความทรงจำของเธอในทีเซอร์ “Eccentric! Chef Moon”

โกวอนฮี(Go Won Hee) จากนักออกแบบดังกลายเป็นวางเปล่า หลังจากสูญเสียความทรงจำของเธอในทีเซอร์ “Eccentric! Chef Moon”

อ่าน 1,202 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,