“Bad Detective” ประกาศรายชื่อนักแสดงในละคร

“Bad Detective” ประกาศรายชื่อนักแสดงในละคร

อ่าน 1,245 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

ชินฮาคยุน (Shin Ha Kyun) คอนเฟิร์มบทนำในละครรีเมคเรื่อง “Luther”

ชินฮาคยุน (Shin Ha Kyun) คอนเฟิร์มบทนำในละครรีเมคเรื่อง “Luther”

อ่าน 1,167 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

MBC ยืนยันว่าจะรีเมคละครเรื่อง “Luther” ของ BBC

MBC ยืนยันว่าจะรีเมคละครเรื่อง “Luther” ของ BBC

อ่าน 585 คน

tag : , , , , , , , , , ,