Memories of Alhambra – ซีรีย์เกาหลี

Memories of Alhambra – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 8,185 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และฮยอนบิน(Hyun Bin) เผยการทำงานร่วมกันใน “Memories Of the Alhambra”

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และฮยอนบิน(Hyun Bin) เผยการทำงานร่วมกันใน “Memories Of the Alhambra”

อ่าน 874 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) เสนอที่จะพักให้ฮยอนบิน(Hyun Bin) ใน “Memories Of The Alhambra”

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) เสนอที่จะพักให้ฮยอนบิน(Hyun Bin) ใน “Memories Of The Alhambra”

อ่าน 1,095 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และฮยอนบิน(Hyun Bin) โชว์เสน่ห์ของพวกเขาในละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และฮยอนบิน(Hyun Bin) โชว์เสน่ห์ของพวกเขาในละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

อ่าน 2,791 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ฮยอนบิน, พัคชินฮเย และชานยอล พบประสบการณ์ที่แปลกประหลาดและเวทมนตร์ในทีเซอร์  “Memories Of the Alhambra”

ฮยอนบิน, พัคชินฮเย และชานยอล พบประสบการณ์ที่แปลกประหลาดและเวทมนตร์ในทีเซอร์ “Memories Of the Alhambra”

อ่าน 858 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ฮยอนบิน(Hyun Bin) พูดถึงเกี่ยวกับบทกับละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

ฮยอนบิน(Hyun Bin) พูดถึงเกี่ยวกับบทกับละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

อ่าน 398 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

ฮยอนบิน(Hyun Bin) และพัคชินฮเย(Park Shin Hye) ในโปสเตอร์ตัวละครจากละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

ฮยอนบิน(Hyun Bin) และพัคชินฮเย(Park Shin Hye) ในโปสเตอร์ตัวละครจากละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

อ่าน 477 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

ฮยอนบิน(Hyun Bin) และพัคชินฮเย(Park Shin Hye) ลึกลับแต่โรแมนติกในโปสเตอร์ใหม่ “Memories Of Alhambra”

ฮยอนบิน(Hyun Bin) และพัคชินฮเย(Park Shin Hye) ลึกลับแต่โรแมนติกในโปสเตอร์ใหม่ “Memories Of Alhambra”

อ่าน 1,087 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ละครเรื่อง “Memories Of the Alhambra” ของพัคชินฮเย(Park Shin Hye) เผยภาพแรกของนักแสดงนำ

ละครเรื่อง “Memories Of the Alhambra” ของพัคชินฮเย(Park Shin Hye) เผยภาพแรกของนักแสดงนำ

อ่าน 1,270 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

ฮยอนบิน(Hyun Bin), พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และชานยอล(Chanyeol) นำทีมอ่านสคริปท์ละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

ฮยอนบิน(Hyun Bin), พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และชานยอล(Chanyeol) นำทีมอ่านสคริปท์ละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

อ่าน 1,573 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ฮยอนบิน(Hyun Bin), พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และชานยอล(Chanyeol) ร่วมอ่านบทครั้งแรกสำหรับละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

ฮยอนบิน(Hyun Bin), พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และชานยอล(Chanyeol) ร่วมอ่านบทครั้งแรกสำหรับละครเรื่อง “Memories of the Alhambra”

อ่าน 1,187 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และฮยอนบิน(Hyun Bin) จ้องไปที่สถานที่น่าพิศวงในทีเซอร์ “Memories Of The Alhambra”

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) และฮยอนบิน(Hyun Bin) จ้องไปที่สถานที่น่าพิศวงในทีเซอร์ “Memories Of The Alhambra”

อ่าน 1,563 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Memories Of The Alhambra” เปิดตัวภาพฮยอนบิน(Hyun Bin) ครั้งแรกในการถ่ายทำที่สเปน

“Memories Of The Alhambra” เปิดตัวภาพฮยอนบิน(Hyun Bin) ครั้งแรกในการถ่ายทำที่สเปน

อ่าน 1,426 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

ชานยอล(Chanyeol) วง EXO คอนเฟิร์มร่วมงานกับพัคชินฮเย(Park Shin Hye) และฮยอนบิน(Hyun Bin) ในละครใหม่

ชานยอล(Chanyeol) วง EXO คอนเฟิร์มร่วมงานกับพัคชินฮเย(Park Shin Hye) และฮยอนบิน(Hyun Bin) ในละครใหม่

อ่าน 1,892 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) คอนเฟิร์มร่วมงานกับฮยอนบิน(Hyun Bin) ในละคร “Memories of the Alhambra”

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) คอนเฟิร์มร่วมงานกับฮยอนบิน(Hyun Bin) ในละคร “Memories of the Alhambra”

อ่าน 2,123 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) พิจารณาบทบาทนำคู่กับฮยอนบิน(Hyun Bin) ในละครเรื่องใหม่

พัคชินฮเย(Park Shin Hye) พิจารณาบทบาทนำคู่กับฮยอนบิน(Hyun Bin) ในละครเรื่องใหม่

อ่าน 1,704 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ฮยอนบิน(Hyun Bin) คอนเฟิร์มบทนำในละครเรื่องแรกในรอบ 3 ปี

ฮยอนบิน(Hyun Bin) คอนเฟิร์มบทนำในละครเรื่องแรกในรอบ 3 ปี

อ่าน 842 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,

ฮยอนบิน(Hyun Bin) กำลังเจรจาละครเรื่องใหม่ทางช่อง tvN

ฮยอนบิน(Hyun Bin) กำลังเจรจาละครเรื่องใหม่ทางช่อง tvN

อ่าน 849 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,