“Arthdal Chronicles” ตอนจบทำเรตติ้งสูงสุดของ Part 3 “Mother Of Mine” จบลงด้วยเรตติ้งที่สูงกว่าทุกตอน

“Arthdal Chronicles” ตอนจบทำเรตติ้งสูงสุดของ Part 3 “Mother Of Mine” จบลงด้วยเรตติ้งที่สูงกว่าทุกตอน

อ่าน 688 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Hotel Del Luna” ทำลายสถิติเรตติ้งของตัวเอง + “Watcher” และ “Mother Of Mine” มีเรตติ้งเพิ่มขึ้น

“Hotel Del Luna” ทำลายสถิติเรตติ้งของตัวเอง + “Watcher” และ “Mother Of Mine” มีเรตติ้งเพิ่มขึ้น

อ่าน 1,017 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Mother Of Mine” เรตติ้งผู้ชมทะยานสูงสุด

“Mother Of Mine” เรตติ้งผู้ชมทะยานสูงสุด

อ่าน 405 คน

tag : , , , , , , , , , , ,

“Arthdal Chronicles” กลับมาหลังจากเรตติ้งผู้ชมลดด้วยตอนล่าสุด “Mother Of Mine” ยังครองอันดับที่ 1 อย่างต่อเนื่อง

“Arthdal Chronicles” กลับมาหลังจากเรตติ้งผู้ชมลดด้วยตอนล่าสุด “Mother Of Mine” ยังครองอันดับที่ 1 อย่างต่อเนื่อง

อ่าน 826 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Mother Of Mine” ละครเรื่องใหม่ของฮงจงฮยอน(Hong Jong Hyun) และคิมโซยอน(Kim So Yeon) มีอันดับเรตติ้งผู้ชมสูงสุด

“Mother Of Mine” ละครเรื่องใหม่ของฮงจงฮยอน(Hong Jong Hyun) และคิมโซยอน(Kim So Yeon) มีอันดับเรตติ้งผู้ชมสูงสุด

อ่าน 1,565 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mother Of Mine – ซีรีย์เกาหลี

Mother Of Mine – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 8,166 คน

tag : , , , , , , , , ,

“Mother Of Mine” ของฮงจงฮยอน(Hong Jong Hyun) และคิมโซยอน(Kim So Yeon) ได้รับเรตติ้งผู้ชมที่น่าประทับใจ

“Mother Of Mine” ของฮงจงฮยอน(Hong Jong Hyun) และคิมโซยอน(Kim So Yeon) ได้รับเรตติ้งผู้ชมที่น่าประทับใจ

อ่าน 1,125 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,