‘Reply 1997’ Season 2 ออกอากาศ เดือนกันยายนนี้

‘Reply 1997’ Season 2 ออกอากาศ เดือนกันยายนนี้

อ่าน 3,218 คน

tag : , , , , , , , , ,

Reply 1997 – ซีรีย์เกาหลี

Reply 1997 – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 19,700 คน

tag : , , , , , , , ,

ซออินกุก (Seo In Guk) เข้าฉากจูบกับจองอึนจี (Jung Eun Ji) กว่า 16 ครั้ง ใน “Reply 1997”

ซออินกุก (Seo In Guk) เข้าฉากจูบกับจองอึนจี (Jung Eun Ji) กว่า 16 ครั้ง ใน “Reply 1997”

อ่าน 9,161 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,