Girls’ Generation ปล่อยทีเซอร์วิดีโอแรกเอ็มวี “Party”

Girls’ Generation ปล่อยทีเซอร์วิดีโอแรกเอ็มวี “Party”

อ่าน 3,002 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,

Girls’ Generation ปล่อยทีเซอร์เอ็มวี “Catch Me If You Can”

Girls’ Generation ปล่อยทีเซอร์เอ็มวี “Catch Me If You Can”

อ่าน 1,874 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,

Girls’ Generation พร้อมคัมแบ็คปล่อยทีเซอร์ตัวแรก ‘Mr.Mr’!

Girls’ Generation พร้อมคัมแบ็คปล่อยทีเซอร์ตัวแรก ‘Mr.Mr’!

อ่าน 2,684 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,