Live – ซีรีย์เกาหลี

Live – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 6,402 คน

tag : , , , , , , , , , , ,

โจอินซอง(Jo In Sung) จะเป็นดารารับเชิญในละครเรื่อง ‘Live’ สำหรับเพื่อนสนิทอีกวางซู(Lee Kwang Soo)

โจอินซอง(Jo In Sung) จะเป็นดารารับเชิญในละครเรื่อง ‘Live’ สำหรับเพื่อนสนิทอีกวางซู(Lee Kwang Soo)

อ่าน 899 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,

อีกวางซู(Lee Kwang Soo) และจองยูมี(Jung Yoo Mi) เป็นตำรวจที่เป็นมิตรในโปสเตอร์ละคร “Live”

อีกวางซู(Lee Kwang Soo) และจองยูมี(Jung Yoo Mi) เป็นตำรวจที่เป็นมิตรในโปสเตอร์ละคร “Live”

อ่าน 1,473 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

อีกวางซู(Lee Kwang Soo) และจองยูมี(Jung Yoo Mi) เริ่มต้นการฝึกซ้อมตำรวจในตัวอย่าง “Live”

อีกวางซู(Lee Kwang Soo) และจองยูมี(Jung Yoo Mi) เริ่มต้นการฝึกซ้อมตำรวจในตัวอย่าง “Live”

อ่าน 742 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,