“Familiar Wife” ทำลายสถิติเรตติ้งจากรักสามเส้าของจีซอง(Ji Sung) และฮันจีมิน(Han Ji Min)

“Familiar Wife” ทำลายสถิติเรตติ้งจากรักสามเส้าของจีซอง(Ji Sung) และฮันจีมิน(Han Ji Min)

อ่าน 1,220 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

ละครเรื่อง “Familiar Wife” ของจีซอง(Ji Sung) มีเรตติ้งผู้ชมสูงสุด

ละครเรื่อง “Familiar Wife” ของจีซอง(Ji Sung) มีเรตติ้งผู้ชมสูงสุด

อ่าน 613 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

Familiar Wife / Wife I Know – ซีรีย์เกาหลี

Familiar Wife / Wife I Know – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 3,840 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

จีซอง(Ji Sung) ไล่ล่าชายลึกลับในละครเรื่อง “Familiar Wife”

จีซอง(Ji Sung) ไล่ล่าชายลึกลับในละครเรื่อง “Familiar Wife”

อ่าน 183 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,

“Familiar Wife” ประสบความสำเร็จในการทำลายสถิติเรตติ้งผู้ชม

“Familiar Wife” ประสบความสำเร็จในการทำลายสถิติเรตติ้งผู้ชม

อ่าน 946 คน

tag : , , , , , , , , , , ,

“Familiar Wife” เผยให้เห็นถึงการแต่งงานครั้งแรกของฮันจีมิน(Han Ji Min) และจีซอง(Ji Sung)

“Familiar Wife” เผยให้เห็นถึงการแต่งงานครั้งแรกของฮันจีมิน(Han Ji Min) และจีซอง(Ji Sung)

อ่าน 768 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

จีซอง(Ji Sung) และจางซึงโจ(Jang Seung Jo) เป็นนักธุรกิจที่หล่อเหลาในละครเรื่อง “Familiar Wife”

จีซอง(Ji Sung) และจางซึงโจ(Jang Seung Jo) เป็นนักธุรกิจที่หล่อเหลาในละครเรื่อง “Familiar Wife”

อ่าน 208 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

จีซอง(Ji Sung) และฮันจีมิน(Han Ji Min) ต่อสู้เหมือนคู่รักที่แท้จริงในรูปลักษณ์ใหม่จากเรื่อง “Familiar Wife”

จีซอง(Ji Sung) และฮันจีมิน(Han Ji Min) ต่อสู้เหมือนคู่รักที่แท้จริงในรูปลักษณ์ใหม่จากเรื่อง “Familiar Wife”

อ่าน 347 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Familiar Wife” ปล่อยโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของจีซอง(Ji Sung) และนักแสดงคนอื่นๆ

“Familiar Wife” ปล่อยโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของจีซอง(Ji Sung) และนักแสดงคนอื่นๆ

อ่าน 247 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

จีซอง(Ji Sung) ร้องไห้จากความรู้สึกขณะคิดถึงฮันจีมิน(Han Ji Min) ในทีเซอร์ “Familiar Wife”

จีซอง(Ji Sung) ร้องไห้จากความรู้สึกขณะคิดถึงฮันจีมิน(Han Ji Min) ในทีเซอร์ “Familiar Wife”

อ่าน 366 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

จีซอง(Ji Sung) เป็นพนักงานธนาคารที่ขยันขันแข็งในละครเรื่อง “Familiar Wife”

จีซอง(Ji Sung) เป็นพนักงานธนาคารที่ขยันขันแข็งในละครเรื่อง “Familiar Wife”

อ่าน 200 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,

จีซอง(Ji Sung) และฮันจีมิน(Han Ji Min) ในโปสเตอร์โรแมนติกสำหรับละครที่จะเกิดขึ้น “Familiar Wife”

จีซอง(Ji Sung) และฮันจีมิน(Han Ji Min) ในโปสเตอร์โรแมนติกสำหรับละครที่จะเกิดขึ้น “Familiar Wife”

อ่าน 568 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,