Good Witch – ซีรีย์เกาหลี

Good Witch – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 21,283 คน

tag : , , , , , , , , , , ,

อีดาเฮ(Lee Da Hae) กล่าวถึงความท้าทายในการรับบทละครเรื่อง “Good Witch”

อีดาเฮ(Lee Da Hae) กล่าวถึงความท้าทายในการรับบทละครเรื่อง “Good Witch”

อ่าน 4,372 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

อีดาฮเย(Lee Da Hae) และรยูซูยอง(Ryu Soo Young) สร้างความน่าประทับใจระหว่างการอ่านบทละครเรื่อง “Good Witch”

อีดาฮเย(Lee Da Hae) และรยูซูยอง(Ryu Soo Young) สร้างความน่าประทับใจระหว่างการอ่านบทละครเรื่อง “Good Witch”

อ่าน 2,050 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

ซอลบิน(Solbin) วง LABOUM และฮเยจอง(Hyejeong) วง AOA เข้าร่วมแสดงในละครเรื่องใหม่ “Good Witch”

ซอลบิน(Solbin) วง LABOUM และฮเยจอง(Hyejeong) วง AOA เข้าร่วมแสดงในละครเรื่องใหม่ “Good Witch”

อ่าน 2,035 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ละครเรื่อง “Good Witch” ปล่อยทีเซอร์ของนักแสดงนำอีดาฮเย(Lee Da Hae) และรยูซูยอง(Ryu Soo Young)

ละครเรื่อง “Good Witch” ปล่อยทีเซอร์ของนักแสดงนำอีดาฮเย(Lee Da Hae) และรยูซูยอง(Ryu Soo Young)

อ่าน 1,810 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

ลีดาเฮ(Lee Da Hae) จะแสดงละครเรื่องแรกในรอบ 4 ปี

ลีดาเฮ(Lee Da Hae) จะแสดงละครเรื่องแรกในรอบ 4 ปี

อ่าน 5,245 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,