My Absolute Boyfriend – ซีรีย์เกาหลี

My Absolute Boyfriend – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 6,715 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ชอนจองมยอง(Chun Jung Myung) และซงจีฮโย(Song Ji Hyo) ปฏิเสธบทในละครรีเมค “Absolute Boyfriend” + ยอจินกู(Yeo Jin Goo) กำลังเจรจา

ชอนจองมยอง(Chun Jung Myung) และซงจีฮโย(Song Ji Hyo) ปฏิเสธบทในละครรีเมค “Absolute Boyfriend” + ยอจินกู(Yeo Jin Goo) กำลังเจรจา

อ่าน 2,803 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ชอนจองมยอง (Chun Jung Myung) จะร่วมกับซงจีฮโย(Song Ji Hyo) ในละครรีเมคเรื่อง “Absolute Boyfriend”

ชอนจองมยอง (Chun Jung Myung) จะร่วมกับซงจีฮโย(Song Ji Hyo) ในละครรีเมคเรื่อง “Absolute Boyfriend”

อ่าน 2,425 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ซงจีฮโย(Song Ji Hyo) พิจารณาปรากฏตัวในละครรีเมคจากญี่ปุ่นเรื่อง “Absolute Boyfriend”

ซงจีฮโย(Song Ji Hyo) พิจารณาปรากฏตัวในละครรีเมคจากญี่ปุ่นเรื่อง “Absolute Boyfriend”

อ่าน 2,602 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

OCN ในการเจรจารีเมคซีรีย์ญี่ปุ่นเรื่องฮิต “Absolute Boyfriend”

OCN ในการเจรจารีเมคซีรีย์ญี่ปุ่นเรื่องฮิต “Absolute Boyfriend”

อ่าน 764 คน

tag : , , , , , , , , , , ,