Queen: Love and War – ซีรีย์เกาหลี

Queen: Love and War – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 50,813 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,

ละครแฟนตาซีประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ของคิมมินคยู(Kim Min Kyu) และจินเซยอน(Jin Se Yeon) ได้เปิดตัวทีเซอร์ปริศนา

ละครแฟนตาซีประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ของคิมมินคยู(Kim Min Kyu) และจินเซยอน(Jin Se Yeon) ได้เปิดตัวทีเซอร์ปริศนา

อ่าน 5,529 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

คิมมินกยู(Kim Min Kyu) และอียอลอึม(Lee Yul Eum) เจรจาแสดงร่วมกับจินเซยอน(Jin Se Yeon) สำหรับละครเรื่องใหม่

คิมมินกยู(Kim Min Kyu) และอียอลอึม(Lee Yul Eum) เจรจาแสดงร่วมกับจินเซยอน(Jin Se Yeon) สำหรับละครเรื่องใหม่

อ่าน 1,810 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

จินเซยอง(Jin Se Yeon) เจรจารับบทในละครแฟนตาซีประวัติศาสตร์เรื่องใหม่

จินเซยอง(Jin Se Yeon) เจรจารับบทในละครแฟนตาซีประวัติศาสตร์เรื่องใหม่

อ่าน 1,664 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,