“Tale Of Nokdu” ปล่อยภาพสวยในโมเม้นคู่รักจากซีรีย์ของคิมโซฮยอน(Kim So Hyun) และจางดงยุน(Jang Dong Yoon)

“Tale Of Nokdu” ปล่อยภาพสวยในโมเม้นคู่รักจากซีรีย์ของคิมโซฮยอน(Kim So Hyun) และจางดงยุน(Jang Dong Yoon)

อ่าน 4,739 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

จางดงยุน(Jang Dong Yoon) และคิมโซฮยอน(Kim So Hyun) พยายามปกป้องความรักของพวกเขาใน “Tale Of Nokdu”

จางดงยุน(Jang Dong Yoon) และคิมโซฮยอน(Kim So Hyun) พยายามปกป้องความรักของพวกเขาใน “Tale Of Nokdu”

อ่าน 318 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

คิมโซฮยอน(Kim So Hyun) และจางดงยุน(Jang Dong Yoon) ในฉากหวานเบื้องหลังของละครเรื่อง “The Tale Of Nokdu”

คิมโซฮยอน(Kim So Hyun) และจางดงยุน(Jang Dong Yoon) ในฉากหวานเบื้องหลังของละครเรื่อง “The Tale Of Nokdu”

อ่าน 549 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

จางดงยุน(Jang Dong Yoon) และคิมโซฮยอน(Kim So Hyun) รู้สึกขาดซึ่งกันและกันใน “Tale Of Nokdu”

จางดงยุน(Jang Dong Yoon) และคิมโซฮยอน(Kim So Hyun) รู้สึกขาดซึ่งกันและกันใน “Tale Of Nokdu”

อ่าน 720 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สาเหตุสำหรับจูบแรกของคิมโซฮยอน(Kim So Hyun) และจางดงยุน(Jang Dong Yoon) และรักสามเส้าที่กำลังเริ่มขึ้นใน “Tale of Nokdu”

สาเหตุสำหรับจูบแรกของคิมโซฮยอน(Kim So Hyun) และจางดงยุน(Jang Dong Yoon) และรักสามเส้าที่กำลังเริ่มขึ้นใน “Tale of Nokdu”

อ่าน 726 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

จางดงยุน(Jang Dong Yoon) และคังแทโอ(Kang Tae Oh) ใกล้ชิดกว่าเดิมขณะที่พวกเขาทำงานในละครเรื่อง “Tale Of Nokdu”

จางดงยุน(Jang Dong Yoon) และคังแทโอ(Kang Tae Oh) ใกล้ชิดกว่าเดิมขณะที่พวกเขาทำงานในละครเรื่อง “Tale Of Nokdu”

อ่าน 925 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,