Wanted – ซีรีย์เกาหลี

Wanted – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 5,632 คน

tag : , , , , , , , , , , ,

จินกู (Jin Goo) ปฏิเสธไม่ร่วมงานละครเรื่อง “Wanted”

จินกู (Jin Goo) ปฏิเสธไม่ร่วมงานละครเรื่อง “Wanted”

อ่าน 3,332 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,

จินกู(Jin Goo) ถูกเสนอบทนำในละครเรื่องใหม่ ‘Wanted’

จินกู(Jin Goo) ถูกเสนอบทนำในละครเรื่องใหม่ ‘Wanted’

อ่าน 2,489 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,