SM Entertainment ยืนยันการกลับมาของ EXO และจะเริ่มงาน Showcase 15 เมษานี้!

SM Entertainment ยืนยันการกลับมาของ EXO และจะเริ่มงาน Showcase 15 เมษานี้!

อ่าน 2,446 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,

บิ๊กแบง ขึ้นแท่นบอยแบนด์เกาหลีวงแรกที่ยอดวิว mv ในยูทูบ เกิน 100 ล้าน

บิ๊กแบง ขึ้นแท่นบอยแบนด์เกาหลีวงแรกที่ยอดวิว mv ในยูทูบ เกิน 100 ล้าน

อ่าน 2,805 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,