“Mama Fairy And The Woodcutter” นักแสดงถ่ายภาพสำหรับภาพครอบครัวลึกลับในโปสเตอร์

“Mama Fairy And The Woodcutter” นักแสดงถ่ายภาพสำหรับภาพครอบครัวลึกลับในโปสเตอร์

อ่าน 1,559 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

มินา(Mina) วง gugudan จะร่วมงานเซฮุน(Sehun) วง EXO ในภาพยนตร์เว็บที่สร้างจากเว็บตูน

มินา(Mina) วง gugudan จะร่วมงานเซฮุน(Sehun) วง EXO ในภาพยนตร์เว็บที่สร้างจากเว็บตูน

อ่าน 2,365 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

คังนัม(Kangnam) ปล่อยเอ็มวีที่แสดงนำโดย นัมจูฮยอก(Nam Joo Hyuk) และมินา(Mina) วง AOA

คังนัม(Kangnam) ปล่อยเอ็มวีที่แสดงนำโดย นัมจูฮยอก(Nam Joo Hyuk) และมินา(Mina) วง AOA

อ่าน 3,554 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,