JYP ตอบรรายงานเกี่ยวกับซูจี(Suzy) และอีมินโฮ(Lee Min Ho) จัดปาร์ตี้ครบรอบการเดทกัน 2 ปี

JYP ตอบรรายงานเกี่ยวกับซูจี(Suzy) และอีมินโฮ(Lee Min Ho) จัดปาร์ตี้ครบรอบการเดทกัน 2 ปี

อ่าน 3,766 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

ต้นสังกัดของอีมินโฮ (Lee Min Ho) และซูจี (Suzy) ปฏิเสธข่าวการเลิกลากันของทั้งคู่

ต้นสังกัดของอีมินโฮ (Lee Min Ho) และซูจี (Suzy) ปฏิเสธข่าวการเลิกลากันของทั้งคู่

อ่าน 5,794 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,

ลือ! ลีมินโฮ(Lee Min Ho) และซูจี(Suzy) เลิกกันแล้ว

ลือ! ลีมินโฮ(Lee Min Ho) และซูจี(Suzy) เลิกกันแล้ว

อ่าน 6,316 คน

tag : , , , , , , , , , , ,

อีมินโฮ (Lee Min Ho) เปิดเผยว่าสารภาพความรู้สึกต่อ ซูจี (Suzy) miss A ก่อน!

อีมินโฮ (Lee Min Ho) เปิดเผยว่าสารภาพความรู้สึกต่อ ซูจี (Suzy) miss A ก่อน!

อ่าน 12,539 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ลีมินโฮ(Lee Min Ho) – ซูจี(Suzy) วง Miss A กับเส้นทางความรักของทั้งคู่

ลีมินโฮ(Lee Min Ho) – ซูจี(Suzy) วง Miss A กับเส้นทางความรักของทั้งคู่

อ่าน 9,934 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

คอนเฟิร์ม ลีมินโฮ(Lee Min Ho) กับ ซูจี(Suzy) วง Miss A กำลังเดทกัน

คอนเฟิร์ม ลีมินโฮ(Lee Min Ho) กับ ซูจี(Suzy) วง Miss A กำลังเดทกัน

อ่าน 11,219 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,