YG เผยค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กฝึกหัดแต่ละคนในระดับบนสุดต่อปี

YG เผยค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กฝึกหัดแต่ละคนในระดับบนสุดต่อปี

อ่าน 890 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

“YG Treasure Box” แนะนำ 7 เด็กฝึกหัดชุดแรกที่จะได้รับการฝึกฝนในรายการ

“YG Treasure Box” แนะนำ 7 เด็กฝึกหัดชุดแรกที่จะได้รับการฝึกฝนในรายการ

อ่าน 3,111 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

คิมอึนบี(Kim Eun Bi) อดีตเด็กฝึกหัด YGE ปัจจุบันเทรนกับ Dorothy Company

คิมอึนบี(Kim Eun Bi) อดีตเด็กฝึกหัด YGE ปัจจุบันเทรนกับ Dorothy Company

อ่าน 1,695 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,