“Reply 1988” เริ่มถ่ายทำพร้อมนักแสดงนำ พัคโบกอม, โกคยองพโยและ ฮเยริ วง Girl’s Day

“Reply 1988” เริ่มถ่ายทำพร้อมนักแสดงนำ พัคโบกอม, โกคยองพโยและ ฮเยริ วง Girl’s Day

อ่าน 3,741 คน

tag : , , , , , , , , , ,

เฮริ (Hyeri) แห่ง Girl’s Day คอนเฟิร์มละคร Hyde, Jykll, I

เฮริ (Hyeri) แห่ง Girl’s Day คอนเฟิร์มละคร Hyde, Jykll, I

อ่าน 2,734 คน

tag : , , , , , , , , , , ,

เฮริ (Hye Ri) – Girl’s Day เตรียมเดบิวท์ผลงานซีรีย์ ?Father and Daughter?

เฮริ (Hye Ri) – Girl’s Day เตรียมเดบิวท์ผลงานซีรีย์ ?Father and Daughter?

อ่าน 3,501 คน

tag : , , , , , , , , , , ,