Mystic Entertainment ปล่อยภาพทีเซอร์ของแทร็คที่มี ลูน่า(Luna), ฮานิ(Hani), และโซล่า(Solar)

Mystic Entertainment ปล่อยภาพทีเซอร์ของแทร็คที่มี ลูน่า(Luna), ฮานิ(Hani), และโซล่า(Solar)

อ่าน 1,526 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

ภาพฉากโซล่า(Solar) จูบเซอร์ไพร์ท ยูซึงโฮ(Yoo Seung Ho) จากละครเรื่อง “Imaginary Cat”

ภาพฉากโซล่า(Solar) จูบเซอร์ไพร์ท ยูซึงโฮ(Yoo Seung Ho) จากละครเรื่อง “Imaginary Cat”

อ่าน 4,076 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,