0 Ahn Ji Hyun | korea.tlcthai.com
คิมฮยอนจุง(Kim Hyun Joong) และอันแจฮยอน(Ahn Ji Hyun) ตกหลุมรักในโปสเตอร์หลักเรื่อง “When Time Stopped”

คิมฮยอนจุง(Kim Hyun Joong) และอันแจฮยอน(Ahn Ji Hyun) ตกหลุมรักในโปสเตอร์หลักเรื่อง “When Time Stopped”

อ่าน 1,994 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

คิมฮยอนจุง(Kim Hyun Joong), อันจีฮยอน(Ahn Ji Hyun) และอินกโยจิน(In Gyo Jin) อ่านบทครั้งแรกในละครเรื่อง “When Time Stopped”

คิมฮยอนจุง(Kim Hyun Joong), อันจีฮยอน(Ahn Ji Hyun) และอินกโยจิน(In Gyo Jin) อ่านบทครั้งแรกในละครเรื่อง “When Time Stopped”

อ่าน 834 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

อันจีฮยอน(Ahn Ji Hyun) จะเป็นนักแสดงนำหญิงในละครเรื่องใหม่ที่นำแสดงโดยคิมฮยอนจุง(Kim Hyun Joong)

อันจีฮยอน(Ahn Ji Hyun) จะเป็นนักแสดงนำหญิงในละครเรื่องใหม่ที่นำแสดงโดยคิมฮยอนจุง(Kim Hyun Joong)

อ่าน 1,735 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,