DIA เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จาก MBK เผยภาพโปรไฟล์ใหม่ของสมาชิก

DIA เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จาก MBK เผยภาพโปรไฟล์ใหม่ของสมาชิก

อ่าน 3,003 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

MBK Entertainment ต้นสังกัดทีอาร่า ปล่อยภาพ 6 สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่

MBK Entertainment ต้นสังกัดทีอาร่า ปล่อยภาพ 6 สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่

อ่าน 1,961 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,