“Chief Of Staff” ซีซัน 2 เริ่มต้นด้วยเรตติ้งที่แข็งแร่งในการออกอากาศตอนแรก

“Chief Of Staff” ซีซัน 2 เริ่มต้นด้วยเรตติ้งที่แข็งแร่งในการออกอากาศตอนแรก

อ่าน 591 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

อีจองแจ(Lee Jung Jae) และชินมินอา(Shin Min Ah) แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในทีเซอร์สำหรับ “Chief Of Staff” ซีซัน 2

อีจองแจ(Lee Jung Jae) และชินมินอา(Shin Min Ah) แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในทีเซอร์สำหรับ “Chief Of Staff” ซีซัน 2

อ่าน 161 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ชินมินอา(Shin Min Ah) ดูมีความกังวลในทีเซอร์ “Chief Of Staff” ซีซัน 2

ชินมินอา(Shin Min Ah) ดูมีความกังวลในทีเซอร์ “Chief Of Staff” ซีซัน 2

อ่าน 318 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,