“Chief Of Staff” ซีซัน 2 เริ่มต้นด้วยเรตติ้งที่แข็งแร่งในการออกอากาศตอนแรก

“Chief Of Staff” ซีซัน 2 เริ่มต้นด้วยเรตติ้งที่แข็งแร่งในการออกอากาศตอนแรก

อ่าน 698 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chief of Staff 2 มือขวา 2 / The President’s Advisor / Advisor – ซีรีย์เกาหลี

Chief of Staff 2 มือขวา 2 / The President’s Advisor / Advisor – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 5,313 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Chief Of Staff” เพิ่มความคาดหวังสำหรับซีซันที่ 2 ด้วยโปสเตอร์ใหม่

“Chief Of Staff” เพิ่มความคาดหวังสำหรับซีซันที่ 2 ด้วยโปสเตอร์ใหม่

อ่าน 254 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

อีจองแจ(Lee Jung Jae) และชินมินอา(Shin Min Ah) แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในทีเซอร์สำหรับ “Chief Of Staff” ซีซัน 2

อีจองแจ(Lee Jung Jae) และชินมินอา(Shin Min Ah) แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในทีเซอร์สำหรับ “Chief Of Staff” ซีซัน 2

อ่าน 237 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ชินมินอา(Shin Min Ah) ดูมีความกังวลในทีเซอร์ “Chief Of Staff” ซีซัน 2

ชินมินอา(Shin Min Ah) ดูมีความกังวลในทีเซอร์ “Chief Of Staff” ซีซัน 2

อ่าน 424 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Chief Of Staff” ทางช่อง JTBC ประกาศการวันออกอากาศตอนแรกของซีซันที่ 2 พร้อมทีเซอร์

“Chief Of Staff” ทางช่อง JTBC ประกาศการวันออกอากาศตอนแรกของซีซันที่ 2 พร้อมทีเซอร์

อ่าน 285 คน

tag : , , , , , , , , , , ,