‘School 2017’ ปล่อยภาพโปสเตอร์ที่มี คิมเซจอง(Kim Se Jung), คิมจองฮยอน(Kim Jung Hyun) และ จางดงยุน(Jang Dong Yoon)!

‘School 2017’ ปล่อยภาพโปสเตอร์ที่มี คิมเซจอง(Kim Se Jung), คิมจองฮยอน(Kim Jung Hyun) และ จางดงยุน(Jang Dong Yoon)!

อ่าน 1,996 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

คิมเซจอง(Kim Se Jung) วง Gugudan จะเป็นนักแสดงนำในละครเรื่อง ‘School 2017’

คิมเซจอง(Kim Se Jung) วง Gugudan จะเป็นนักแสดงนำในละครเรื่อง ‘School 2017’

อ่าน 2,191 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,