Chicago Typewriter – ซีรีย์เกาหลี

Chicago Typewriter – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 12,220 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

อิมซูจอง(Lim Soo Jung) และโกคยองพโย (Go Kyung Pyo) ถูกเสนอบทนำในละครเรื่อง “Chicago Typewriter”

อิมซูจอง(Lim Soo Jung) และโกคยองพโย (Go Kyung Pyo) ถูกเสนอบทนำในละครเรื่อง “Chicago Typewriter”

อ่าน 2,450 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , ,

อิมซูจอง (Lim Soo Jung) ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการแต่งงานของเธอปลายเดือนนี้

อิมซูจอง (Lim Soo Jung) ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการแต่งงานของเธอปลายเดือนนี้

อ่าน 5,561 คน

tag : , , , , , , ,