DAY6 กลับมาในหน้าร้อนด้วยเอ็มวีเพลงใหม่ “Time Of Our Life”

DAY6 กลับมาในหน้าร้อนด้วยเอ็มวีเพลงใหม่ “Time Of Our Life”

อ่าน 298 คน

tag : , , , , , , , , , , , ,

DAY6 ร้องเพลง “Days Gone By” ในเอ็มวีคัมแบ็คย้อนยุค

DAY6 ร้องเพลง “Days Gone By” ในเอ็มวีคัมแบ็คย้อนยุค

อ่าน 460 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

DAY6 สารภาพว่า “I Like You” ในมิวสิควีดีโอสุดท้ายสำหรับโปรเจ็ค “Every DAY6”

DAY6 สารภาพว่า “I Like You” ในมิวสิควีดีโอสุดท้ายสำหรับโปรเจ็ค “Every DAY6”

อ่าน 717 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

DAY6 ถามว่า “What Can I Do” ในเอ็มวีสำหรับเดือนสิงหาคม

DAY6 ถามว่า “What Can I Do” ในเอ็มวีสำหรับเดือนสิงหาคม

อ่าน 1,505 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,