Jewelry ประกาศแยกวงเป็นทางการ หลังก่อตั้งนาน 14 ปี

Jewelry ประกาศแยกวงเป็นทางการ หลังก่อตั้งนาน 14 ปี

อ่าน 2,960 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , ,

New Jewelry เปิดตัวสมาชิกใหม่ผ่านวิดีโอทีเซอร์พร้อมท่าเต้น

New Jewelry เปิดตัวสมาชิกใหม่ผ่านวิดีโอทีเซอร์พร้อมท่าเต้น

อ่าน 1,796 คน

tag : , , , , , , ,