Children Of Nobody / Red Moon Blue Sun – ซีรีย์เกาหลี

Children Of Nobody / Red Moon Blue Sun – ซีรีย์เกาหลี

อ่าน 2,373 คน

tag : , , , , , , , , , , , , ,

อียีคยอง(Lee Yi Kyung) และคิมซอนอา(Kim Sun Ah) จะแสดงนำในละครเรื่องใหม่ ‘Red Moon, Blue Sun’

อียีคยอง(Lee Yi Kyung) และคิมซอนอา(Kim Sun Ah) จะแสดงนำในละครเรื่องใหม่ ‘Red Moon, Blue Sun’

อ่าน 1,340 คน

tag : , , , , , , , , , , , , , , , , ,