ซออู(Seo Woo) ยุติสัญญาและออกจาก Cube Entertainment

ซออู(Seo Woo) ยุติสัญญาและออกจาก Cube Entertainment

อ่าน 1,265 คน

tag : , , , , , , , ,